Thuế điện tử – xu hướng phát triển tất yếu của thời đại

Sự phát triển của thuế điện tử chính là xu hướng phát triển tất yếu của thời đại. Không chỉ tại Việt Nam, mà hầu hết các quốc gia trên toàn thế giới cũng đã triển khai sử dụng dịch vụ thuế điện tử nhiều năm nay.

Cuộc cải cách thủ tục hành chính ngoạn mục của ngành thuế

Thuế điện tử được xem là bước đột phá trong công cuộc cải cách hành chính của ngành thuế. Trong những năm vừa qua, ngành thuế đã tiến hành đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ thuế điện tử với nhiều hành thức rất đa dạng như kế khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử… những dịch vụ này đã mang lại những hiệu quả vô cùng tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp và sự quản lý của cơ quan nhà nước; được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Tuy nhiên, trước những thay đổi của xã hội, trước những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý thuế, yêu cầu ngành thuế cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử để có thể phát huy tối đa vai trò của dịch vụ thuế điện tử trong công tác quản lý thuế. Ngoài ra, ngành thuế cần phải căn cứ vào chủ thể cung cấp dịch vụ, dịch vụ thế được phân loại thành dịch vụ công và dịch vụ tư để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng của từng nhóm đối tượng riêng biệt. Dịch vụ thuế tư phải được coi là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và cần một khuôn khổ pháp lý phù hợp để quản lý hoạt động này.

thuế điện tử

Ngoài ra, việc căn cứ nào nội dung dịch vụ, dịch vụ thuế để có thể dễ dàng phân loại thành dịch vụ làm thủ tục thuế và các dịch vụ tư vấn thuế.

100% cơ quan thuế các cấp triển khai sử dụng dịch vụ thuế điện tử

Việc triển khai sử dụng dịch vụ thuế điện tử cần phải được triển khai ngay tại các cơ quan thuế. Theo thống kê, hiện nay, 100% cơ quan thuế các cấp đã tiến hành triển khai sử dụng dịch vụ thuế điện tử. Bên cạnh đó là việc tăng cường đầu tư công nghệ, xây dựng kho cơ sở dữ liệu được mã hóa dữ liệu, cấp phép truy cập…, nhằm đảm bảo an toàn và bí mật thông tin người dùng cũng như trang thông tin điện tử trong quá trình khai thác, vận hành.

Ngoài ra, để có thể vận động các doanh nghiệp triển khai sử dụng thuế điện tử, ngành thuế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức cho cá nhân kinh doanh hay cá nhân phát sinh thu nhập trong việc thực hiện dịch vụ thuế điện tử; xây dựng trung tâm hỗ trợ dịch vụ thuế (Call center) ngoài chức năng giải đáp những vướng mắc về chính sách, có thể hướng dẫn, hỗ trợ cho nhóm đối tượng người nộp thuế này trong việc tiếp cận sử dụng dịch vụ thuế được thuận tiện. Song song với đó là việc tăng cường kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai sử dụng thuế điện tử.

https://nhatbaobds.com/

https://nhatbaobds.com/category/tin-tuc/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *