Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam và những thể chế mới

Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán đã được hình thành và hoạt động mạnh trong nhiều năm qua. Tính đến thời điểm hiện tại, thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn còn đang tồn đọng khá nhiều vấn đề. Đó là những vấn đề như thế nào và hướng giả quyết chúng ra làm sao? Tất cả các câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay trong bài viết ngày hôm nay. 

Vấn đề tồn đọng trong thị trường chứng khoán

– Cơ chế chính sách cho việc hoạt động thị trường chứng khoán vẫn chưa ổn định, các hoạt động trên thị trường chưa được bao quát một cách tổng thể bởi khung pháp lý, quan hệ giữa cung và cầu không ổn định.

Vấn đề tồn tại trong thị trường chứng khoán

– Một số công ty chứng khoán hoạt động thua lỗ do quá trình quản trị công ty vẫn chưa được chú trọng. Do vậy mà mặc dù các công ty chứng khoán phát triển nhanh trong thời gian vừa qua nhưng năng lực tài chính vẫn thấp.

– Chưa có sự định hướng, giám sát và hỗ trợ hiệu quả từ phía các cơ quan quản lý đến thị trường chứng khoán.

Giải pháp giúp hoàn thiện thể chế

Nhằm khắc phục những vấn đề bất cập vẫn đang tồn tại trong thị trường chứng khoán, từ phía các cơ quan quản lý cũng đã đưa ra những biện pháp cụ thể:

– Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý để có thể hỗ trợ hiệu quả tối đa cho thị trường chứng khoán, đảm bảo lượng cung và cầu, phát triển thị trường chứng khoán theo hướng tích cực.

– Hàng hóa được tạo ra phải đảm bảo về chất lượng, giúp thị trường chứng khoán hoạt động một cách minh bạch và rõ ràng.

Biện pháp giải quyết cho thị trường chứng khoán

– Các công ty chứng khoán phải chủ động và chú trọng hơn trong việc quản lý, đồng thời nâng cao các yêu cầu về năng lực, quản trị nhân lực, tài chính và nên giảm bớt số lượng các công ty chứng khoán bằng việc sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể nếu cần thiết.

– Phối hợp và điều tiết các chính sách có liên quan mất thiết đến thị trường chứng khoán như chính sách tiền tệ hay chính sách tài chính. Bằng việc nới lỏng hay thắt chặt chính sách tiền tệ vào những thời điểm thích hợp của ngân hàng thương mại giúp cho thị trường chứng khoán ổn định hơn, nhờ đó, tính thanh khoản của thị trường chứng khoán cũng tăng lên.

– Tăng cường định hướng, giám sát toàn bộ hoạt động trên thị trường chứng khoán của các tố chức tham gia vào. Ngoài ra cũng có biện pháp xử phạt nghiêm đối với các cá nhân hay tổ chức sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông để đưa những thông tin không chính xác, gây ra bất lợi cho thị trường chứng khoán.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *