Luật Đất đai mới nhất về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo như quyết định của Chính phủ, Luật Đất đai mới nhất hiện nay về vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được bổ sung thêm để hoàn thiện hơn. Vấn đề này đang thu hút sự quan tâm và chú ý rất lớn đến từ phía người dân. Nghị định mới giúp sửa đổi cũng như thêm một số quy định nào? Hãy cùng nhatbaobds.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Luật Đất đai mới bổ sung những gì?

Để bổ sung và sửa đổi cho Nghị định 43/2014/NĐ-CP về việc thi hành Luật Đất đai, Nghị định 44/2014/NĐ-CP về vấn đề quy định giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về hỗ trợ, bồi thường và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Chính phủ đã cho ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về việc vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và một số các tài sản khác có liên quan đến đất trong trường hợp diện tích đất tăng thêm.

Luật Đất đai mới nhất hiện nay

Nghị đinh mới này có hiệu lực được tính từ ngày 03/03/2017, quy định chi tiết về việc thi hành các quy định trong Luật Đất đai. Trong đó, vấn đề lớn nhất mà nghị định này giải quyết vẫn là vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp diện tích đất tăng thêm do được thừa kế, tặng hay qua chuyển nhượng có giấy xác thực thì sẽ tiến hành quá trình làm thủ tục đối với diện tích đất tăng thêm khi được thừa kế, tặng hay chuyển nhượng.

Cùng với đó, văn phòng công tác đăng ký đất đai phải có nghĩa vụ ký xác nhận đối với trường hợp cấp lại hay cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gửi lại toàn bộ thông tin cho Cơ quan thuế xác nhận để kiểm tra, chỉnh sửa lại cơ sở dữ liệu.

Giả quyết vấn đề diện tích đất tăng thêm mà không có giấy tờ

Đối với trường hợp không có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm thì người sử dụng sẽ phải thực hiện theo quy định như sau:

– Nếu người sử dụng đất không vi phạm bất cứ quy định nào của pháp luật về sử dụng đất đai thì người đó sẽ được cân nhắc và xem xét để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và một số tài sản khác có liên quan đến đất đai.

Giải quyết vấn đề diện tích đất tăng thêm

– Trong trường hợp người sử dụng đất vi phạm pháp luật về quyền sử dụng đất, chiếm đất trái phép thì sẽ được xem xét để xử lý thích đáng.

Như vậy, Luật Đất đai tính đến năm 2017 gần như đã được hoàn thiện và chỉnh lý theo đúng quy định, giúp người sử dụng đất và phòng công tác đăng ký đất đai chấp hành dễ dàng và giảm thiểu tranh chấp giữa hai bên. 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *