Kế toán bất động sản phải làm những gì?

Bạn đang quan tâm tới kế toán bất động sản và chưa biết những công việc mà một người kế toán công ty bất động sản phải làm những gì để chuẩn bị tốt nhất cho công việc sau này của mình. Dưới đây sẽ là mô tả chi tiết những công việc mà một kế toán bất động sản phải thực hiện

Tham khảo 

Kế toán bất động sản phải làm những gì?

Khi bạn học kế toán ở trong trường chỉ được học những kiến thức mang tính lý thuyết chung mà chưa đi sâu vào loại hình doanh nghiệp cụ thể nào khiến các bạn băn khoăn không biết kế toán bất động sản phải làm những công việc gì trên thực tế

Các công ty bất động sản có những đặc điểm riêng cần người kế toán phải thực hiện

Công việc kế toán bất động sản

 • Xử lý các dự an đầu tư địa ốc
 • Xử lý các công việc khi nhận khối lượng tư vấn và thiết kế được hoàn thành do nhà cung cấp bàn giao lại, căn cứ vào hợp đồng, các biên bản nghiệm thu khối lượng và các phiếu giá, hóa đơn ghi
 • Xử lý các công trình và hạng mục được phép thi công
 • Xử lý đền bù, các loại chi phí khởi công, di dời để giải phóng mặt bằng…
 • Phân bổ các chi phí ban quản lý
 • Căn cứ vào biên bản bàn giao. ghi nhận các khoản đầu tư dài hạn, thực hiện quyết toán các công trình hạng mục
 • Xử lý các chứng từ khi tiêu thụ sản phẩm địa ốc
 • Kết chuyển giá vốn từ sản phẩm địa ốc
 • Kết chuyển chi phí bán hàng
 • Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Thực hiện kết chuyển doanh thu thuần sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh

Công việc chung của kế toán

 • Thực hiện kiểm tra đối chiếu dữ liệu, định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp bất động sản, cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết tổng hợp. 
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, các nghiệp vụ khác, thuế giá trị gia tăng và làm báo cáo thuế, lập quyết toán công ty. 
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết. 
 • Thống kê và tổng hợp các số liệu kế toán cần thiết khi có yêu cầu. 
 • Cung cấp các số liệu kế toán cần thiết cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi được yêu cầu 
 • Giải trình những số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu quản lý 
 • Ngoài ra kế toán bất động sản cần thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kế toán trước khi có phát sinh thêm.

Các yêu cầu đối với công việc của kế toán bất động sản

Thường các doanh nghiệp thường đưa ra các yêu cầu cần thiết đối với các kế toán khi tuyển dụng

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các phần mềm kế toán
 • Lợi thế khi có khả năng giao tiếp ngoại ngữ
 • Chấp nhận làm việc ngoài giờ
 • Có tinh thần trách nhiệm cao
 • Chấp nhận đi công tác
 • Chịu được áp lực công việc

Xem thêm >> 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *