Cập nhật 03 quy định quan trọng về hóa đơn điện tử

Các quy định quan trọng về hóa đơn điện tử như lưu trữ hóa đơn điện tử theo luật kế toán, xuất hóa đơn, hủy, thay thế hóa đơn… luôn là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu ngay 02 quy định quan trọng về hóa đơn điện tử trong bài viết này.

Về chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Theo quy định, trên hóa đơn điện tử bắt buộc phải có chữ ký của người bán. Vậy, người mua có bắt buộc phải có chữ ký hay không. Theo quy định trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, hồ sơ chứng từ khác thì Công ty lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Về việc lập hóa đơn điện tử có số dòng nhiều hơn một trang

Các doanh nghiệp cần phải lưu ý rằng, hóa đơn điện tử không được phép xuất cùng bảng kê. Vì hóa đơn điện tử không hề giới hạn số dòng. Các văn bản pháp luật đã quy định rất rõ ràng về việc lập hóa đơn điện tử có số dòng nhiều hơn một trang.

Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp sẽ thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Lộ trình bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 30/9/2019, Bộ Tài chính chính thức ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó, 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử theo lộ trình đã được quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, hạn cuối vào ngày 01/11/2020.

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trước thời hạn bắt buộc theo quy định. Đây là sự nỗ lực của cơ quan thuế trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi, đồng thời cũng cho thấy sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của nhà nước. Theo công văn mới nhất của Cục Thuế Hà Nội thì các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ sớm hoàn thành việc sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 30/9/2020. 

Báo cáo tài chính hợp nhất trong DN được lập như thế nào? 

​Cách biện pháp kiểm tra hóa đơn ngăn ngừa rủi ro

Như vậy, thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đến rất gần, do vậy các doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử để có thể đảm bảo triển khai sử dụng một cách nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng nhất, đúng theo quy định của pháp luật

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *